Tuyên bố về Quyền riêng tư

Đánh giá bài này
(3 bình chọn)

Nghiên cứu Phương pháp Rụng trứng và Trung tâm Tài liệu Úc trách nhiệm hữu hạn (OMR&RCA), tên thương mại là Billings LIFE, phải tuân theo Đạo luật về Quyền riêng tư năm 1988 (Cth) và Đạo luật về Thông tin Riêng tư năm 2000 (Vic). Các Đạo luật này quy định việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng, và đảm bảo nó được bảo vệ. Billings LIFE cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc trang web này.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Để cung cấp cho quý vị một dịch vụ chất lượng chuyên môn trong điều hòa sinh sản tự nhiên, chúng tôi sẽ cần phải hỏi các câu hỏi cá nhân và nhạy cảm liên quan đến sức khỏe sinh sản của quý vị. Quý vị được đảm bảo rằng chỉ có các chi tiết liên quan sẽ được ghi trên thẻ bệnh sử của quý vị, mà thẻ này sẽ vẫn là tài sản của trung tâm giảng dạy quý vị tham gia. Chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi ngăn chặn việc mất mát, truy cập, sử dụng, sửa đổi, bổ sung hoặc tiết lộ thông tin trái phép và ngăn chặn lạm dụng khác. Ngoài việc sử dụng thông tin thu thập để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho quý vị, chúng tôi có thể sử dụng nó để giúp lập kế hoạch, phát triển và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị có quyền lên một cuộc hẹn để đọc thẻ bệnh sử của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi sửa lỗi hoặc xóa thông tin chúng tôi có về quý vị. Khi không còn cần thiết, thông tin cá nhân được hủy một cách an toàn.

Google Analytics

Billings LIFE sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin thống kê vô danh về khách truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để theo dõi và đánh giá cách các khách truy cập tương tác với trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện dịch vụ của mình. Google Analytics dùng cookies để theo dõi cách các khách truy cập tương tác với trang web của chúng tôi. Cookies là một tính năng của trình duyệt internet của quý vị lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu trên máy tính của quý vị về truy cập của quý vị vào bất cứ trang web nào của chúng tôi. Thông tin này là vô danh, chỉ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu như vị trí của qúy vị, quý vị truy cập vào những trang nào, và quý vị ở trên trang web bao lâu. Thông tin tạo ra về việc sử dụng trang web của quý vị sẽ được chuyển đến Google và được Google lưu trữ. Quý vị có thể chọn không cho phép thu thập cookies bằng cách chọn thiết lập thích hợp trong phần mềm trình duyệt của quý vị.

Sử dụng địa chỉ email của quý vị 

Billings LIFE chỉ lưu lại địa chỉ email của quý vị nếu quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi qua email hoặc nếu quý vị đăng ký để tải về các tài liệu giáo dục nhất định để chúng tôi có thể gửi chúng vào hộp thư của quý vị. Địa chỉ email của quý vị sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích mà quý vị cung cấp nó, và sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào.

Sử dụng tên tài khoản Facebook hoặc Twitter của quý vị

Billings LIFE chỉ ghi lại tên tài khoản Facebook hoặc Twitter của quý vị nếu quý vị theo dõi chúng tôi hoặc gửi tin nhắn hoặc thông báo cho chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter. Tên Tài khoản của Quý vị sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích mà quý vị cung cấp nó, và sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách liên lạc nào. Nếu quý vị không muốn Billings LIFE ghi lại tên tài khoản của mình, quý vị có thể chọn ‘không theo dõi’ hoặc ‘không thích’ chúng tôi.

Liên kết với trang khác

Thỉnh thoảng Billings LIFE có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác, không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Billings LIFE, mà chúng tôi nghĩ là có thể có ích hoặc khiến quý vị quan tâm. Tuy nhiên chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các thực hành về quyền riêng tư của các chủ sở hữu trang web khác hoặc nội dung hoặc độ chính xác của các trang web khác. Liên kết đến nhiều trang web không của Billings LIFE khác nhau không tạo nên hoặc hàm ý sự ủng hộ của Billings LIFE với các trang web này, bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ mô tả trên các trang web này, hoặc bất kỳ tài liệu có trên các trang web này.

Thay đổi tuyên bố này

Billings LIFE có thể thay đổi Tuyên bố này bất cứ lúc nào. Khi thực hiện cập nhật, ngày phiên bản Chính sách về Quyền riêng tư (ở cuối cùng của Chính sách này) cũng sẽ được cập nhật để phản ánh sự thay đổi đã xảy ra. Chúng tôi khuyến khích quý vị định kỳ đọc lại Chính sách này để xem liệu có thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến quý vị không. Tuyên bố này không có ý định và không tạo ra bất kỳ quyền lợi hợp đồng hoặc pháp lý khác cho hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào.

Bản quyền

Tài liệu giáo dục và nội dung trang web (bao gồm các trang internet, đồ họa trực tuyến, tờ rơi, áp phích, ebook, âm thanh và video) của Billings LIFE được luật bản quyền bảo vệ. Bản quyền của các tài liệu này thuộc về Nghiên cứu Phương pháp Rụng trứng và Trung tâm Tài liệu Úc trách nhiệm hữu hạn (OMR&RCA), tên thương mại là Billings LIFE. Ngoại trừ mọi sự phát tán hợp lý vì mục đích học tập, nghiên cứu, phê bình hoặc đánh giá riêng tư, như quy định của Đạo luật Bản quyền năm 1968 cho phép, không phần nào có thể được sao chép hoặc tái sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Billings LIFE. Khi sao chép hoặc trích dẫn tư liệu từ trang web này, xin ghi rõ nguồn của Billings LIFE.

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %19 %377 %2012 %18:%08